تقویت حافظه کوانتومی

یادسپاری سریع، یادگیری دائمی، یادآوری برق آسا

یادسپاری و یادآوری سریع اعداد انگلیسی با یادآرهای حرفی متناظر

مطابق شکل زیر به اعداد یک تا نه حروف انگلیسی مشخصی منتسب می کنیم که به آن اعداد شباهت داشته باشند و یا آن عدد را تداعی کنند.

http://www.jkwchui.com/WP/wp-content/uploads/2011/04/mnemonics.png


حال فرض کنید می خواهیم عدد 43364 را حفظ کنیم از روی شکل معادل حرفی برای آن می شود:

RMMbR

این معادل حرفی بی معناست اما اگر چند حرف خنثای کمکی لابلای آن تزریق کنیم. منظور حرف هایی به جز نه حرف بالا می توانیم کلمه ای معنا دار استخراج کنیم. به شکل زیر:

ReMeMbeR

یا

Row-MeMbeR


دقت داشته باشید که اگر اشتباها یکی از اعداد مصرف شده شکل بالا به کلمه حاصل اضافه شود می تواند عدد متناظر و اشتباه دیگری را نتیجه دهد:

RuN-MeMbeR=423364

که غلط است و با عدد 43364 اولیه مورد نظر ما یکی نیست.

بنابراین برای حفظ شماره تلفن زیر می توانیم از جمله معادل آن کمک بگیریم:

4336477473 (داخلی 25)

remember to water the monkeys


که ترجمه فارسی این جمله انگلیسی می شود :یادت باشه به میمون ها آب بدهی!


تاریخ ارسال: جمعه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 12:19 ب.ظ | نویسنده: kowsar | چاپ مطلب